20%
Barnás Ferenc
Másik halál
Egy negyven éves pesti férfi, aki nem olyan régen még egyetemi tanár volt, egyik napról a másikra pszichésen és egzisztenciálisan összeomlik. Egy Németországban élő pincér, aki inszomniában szenved, öngyilkosságot követ...

2800 Ft 2240 Ft

20%
Filep Tamás Gusztáv
Emlékezet, felejtés, politika
Ünnep és felejtés
A könyv alapkérdése: miként lesz az emlékezetkultúrából emlékezetpolitika. Három kulcsfogalom viszonyrendszere végig jelen van a tanulmányokban, ezek az intézményesülés, az átpolitizálódás mint emlékezetpolitika, és az identitáspolitika. A szerzők megközelítése konstruktivista,...

3000 Ft 2400 Ft

20%
Pártfegyelmi eljárások Budapesten az MDP időszakában, 1948-1956
Akik a „párt“ ellen vétkeztek
Koltai Gábor monográfiájában azt vizsgálja, miként épült  ki, s miként működött az állampárt fegyelmi eljárásrend­szere 1948 és 1956 között. Többdimenziós megközelítése révén az olvasó megismerkedhet a Magyar Dolgozók Pártja vezető...

3500 Ft 2800 Ft

20%
Gerhard Péter
Választói magatartás Pesten a Tisza Kálmán - korszakban
Deszkafalak és Potyavacsorák
Illik-e a magyar nép nyitott lelkialkatához más, mint a nyílt szavazás intézménye? - érveltek hajdanán a titkos választás ellenzői. A közvéleményt  és  a  politikát  mindig  érdekelte, hogy milyen társadalmi csoportok...

3900 Ft 3120 Ft

20%
Lipovecz Iván
Tízek társasága
„Hetvenhárom éves vagyok. Ijesztő belegondolni, hogy mindaz, amiről ebben a könyvben mesélek, mintha csak tegnap történt volna. Aktív életünk nem a homokóra, sokkal inkább a sínkanzen sebességével pergett le a...

3000 Ft 2400 Ft

20%
Kis János
Alkotmányos demokrácia
Az illiberális jobb- és baloldalon divattá vált a liberális – intézményi oldaláról: alkotmányos – demokrácia bukásáról beszélni. De mi az, ami megbukott volna? Netán maga a liberális eszme? Az emberek...

5990 Ft 4792 Ft

20%
Grendel Lajos
Magyar líra és epika a 20. században
A modern magyar irodalom története
Grendel Lajos A modern magyar irodalom története első kiadása (2010) után – kisebb-nagyobb megszakításokkal – szinte a haláláig dolgozott könyve bővítésén. Mindez részben betoldásokat, kiegészítéseket jelentett a meglévő fejezeteknél, amikor...

3990 Ft 3192 Ft

20%
Esze Dóra
Hotel Hamlet
Helsingör partján, a város legforgalmasabb szállodájában, a Hotel Elsinore-ban egy napon váratlan változást jelent be Forvastinbras vezérigazgató: Hamlet, a rendhagyó ügyvezető igazgató helyét mostantól a szolgalelkű, alkalmatlan Claudius veszi át....

3990 Ft 3192 Ft

20%
Sághy Miklós
A XX. századi magyar irodalmi művek filmes adaptációi
Az irodalomra közelítő kamera
A tanulmánykötet az irodalmi adaptáció elméleti és gyakorlati-esztétikai kérdéseit tárgyalja. Többek közt olyan témaköröket vizsgál, mint a hűség vagy hűtlenség mibenléte, az irodalom és a filmművészet hierarchikus szemlélete, multi- vagy...

3000 Ft 2400 Ft

20%
Balla Zsófia
A darázs fészke
Balla Zsófia első és egyben összefoglaló jellegű esszékötetét tartja kézben az olvasó. Aki pályáját figyelemmel kísérte, tudja, hogy a kolozsvári születésű költő – Szilágyi Júlia kifejezésével – az „értekező líra”...

3990 Ft 3192 Ft