20%
Filep Tamás Gusztáv
Emlékezet, felejtés, politika
Ünnep és felejtés
A könyv alapkérdése: miként lesz az emlékezetkultúrából emlékezetpolitika. Három kulcsfogalom viszonyrendszere végig jelen van a tanulmányokban, ezek az intézményesülés, az átpolitizálódás mint emlékezetpolitika, és az identitáspolitika. A szerzők megközelítése konstruktivista,...

3000 Ft 2400 Ft

20%
Pártfegyelmi eljárások Budapesten az MDP időszakában, 1948-1956
Akik a „párt“ ellen vétkeztek
Koltai Gábor monográfiájában azt vizsgálja, miként épült  ki, s miként működött az állampárt fegyelmi eljárásrend­szere 1948 és 1956 között. Többdimenziós megközelítése révén az olvasó megismerkedhet a Magyar Dolgozók Pártja vezető...

3500 Ft 2800 Ft

20%
Gerhard Péter
Választói magatartás Pesten a Tisza Kálmán - korszakban
Deszkafalak és Potyavacsorák
Illik-e a magyar nép nyitott lelkialkatához más, mint a nyílt szavazás intézménye? - érveltek hajdanán a titkos választás ellenzői. A közvéleményt  és  a  politikát  mindig  érdekelte, hogy milyen társadalmi csoportok...

3900 Ft 3120 Ft

20%
Lipovecz Iván
Tízek társasága
„Hetvenhárom éves vagyok. Ijesztő belegondolni, hogy mindaz, amiről ebben a könyvben mesélek, mintha csak tegnap történt volna. Aktív életünk nem a homokóra, sokkal inkább a sínkanzen sebességével pergett le a...

3000 Ft 2400 Ft

20%
Kis János
Alkotmányos demokrácia
Az illiberális jobb- és baloldalon divattá vált a liberális – intézményi oldaláról: alkotmányos – demokrácia bukásáról beszélni. De mi az, ami megbukott volna? Netán maga a liberális eszme? Az emberek...

5990 Ft 4792 Ft

20%
Grendel Lajos
Magyar líra és epika a 20. században
A modern magyar irodalom története
Grendel Lajos A modern magyar irodalom története első kiadása (2010) után – kisebb-nagyobb megszakításokkal – szinte a haláláig dolgozott könyve bővítésén. Mindez részben betoldásokat, kiegészítéseket jelentett a meglévő fejezeteknél, amikor...

3990 Ft 3192 Ft

20%
Esze Dóra
Hotel Hamlet
Helsingör partján, a város legforgalmasabb szállodájában, a Hotel Elsinore-ban egy napon váratlan változást jelent be Forvastinbras vezérigazgató: Hamlet, a rendhagyó ügyvezető igazgató helyét mostantól a szolgalelkű, alkalmatlan Claudius veszi át....

3990 Ft 3192 Ft

20%
Tüskés Anna , Máriássy Péter
A Máriássy család ősgalériája
A Szepes és Gömör vármegyében élő középbirtokos, magát a 11. század közepéről eredeztető Máriássy család írásos dokumentumokból megismerhető történetét a 16. századtól kísérik képzőművészeti ábrázolások. Az elmúlt évszázadban az Egyesült...

3500 Ft 2800 Ft

20%
Péterfy Gergely
A golyó, amely megölte Puskint
Egy regény mindenkiben benne van – állítja Péterfy Gergely új regénye, amely egy rendhagyó szerelem lebilincselő története. A lélek és az idő mélyébe vezető elbeszélés mágikus erővel jeleníti meg a...

3990 Ft 3192 Ft

20%
Böndör Pál
Verses elbeszélés
Vásárlási lázgörbe
Böndör minden társadalomkritika ellenére nem veszi át a mozgalmárok pátoszát, kötetét mindvégig tandorisan mértéktartó, önironikus magatartás jellemzi. A Vásárlási lázgörbe nem fogja megváltoztatni a kapitalizmust, viszont alternatívaként kínálja magát. A...

2500 Ft 2000 Ft